Disclaimer

De inhoud van de website wordt verzorgd met de uiterste zorgvuldigheid. Slovenië met kinderen is echter geen expert of officiële instantie, informatie wordt gegeven op basis van persoonlijke ervaring. Rechten kunnen niet ontleend worden aan die informatie die Slovenië met kinderen verstrekt. Slovenië met kinderen is in geen geval schuldig bij schade ontstaan door onjuiste informatie of opvatting hiervan op onze website.

Slovenië met kinderen adviseert om op gezond verstand te vertrouwen en zelf onderzoek te doen naar praktische informatie van desbetreffende aanbieders.

Vele van de foto’s zijn door ons zelf geproduceerd. Dit betekent dat er auteursrecht op valt. Daarnaast zijn teksten door onszelf geschreven. Neem het niet over zonder toestemming.